zmiękczacze Jupiter
zmniejszanie ogólnej twardości wody

PRZEZNACZENIE

Zmiękczanie wody oparte na procesie wymiany jonowej pomiędzy złożem a otaczającym go roztworem jest sposobem usunięcia soli wapnia i magnezu mogących tworzyć kamień kotłowy.

Zaleca się instalację zmiękczacza w celu uniknięcia osadzania się kamienia w instalacji oraz domowych i przemysłowych urządzeniach podgrzewających wodę. Dodatkowo pozwoli to zaoszczędzić energię i poprawić wydajność grzewczą urządzeń.

Na życzenie zmiękczacze serii JUPITER mogą być wyposażone w manualny by-pass do zmieszania zmiękczonej wody z wodą nie zmiękczoną tak aby uzyskać pożądany poziom twardości.

W gospodarstwie domowym:
ochrona przed kamieniem kotłowym rur, kranów, kotłów, bojlerów, grzejników, wymienników ciepła, armatury, pralek i innych urządzeń i instalacji.

Przemysłowe:
wszystkie zastosowania, w których wymagane jest całkowita eliminacja twardości wody.

Uwaga:
konieczność stosowania prefiltracji w celu ochrony urządzenia. Aby zapobiec korozji w dolnej części urządzenia należy zastosować dozownik z polifosfatem.

WARUNKI PRACY

Max.ciśnienie pracy – 6 BAR
Min. ciśnienie pracy – 2 BAR
Max. temperatura pracy – 50oC
Max. stężenie żelaza – 0,1 ppm
Max. zawartość wolnego chloru – 0,5 ppm

OPIS

Materiały nietoksyczne odpowiednie dla wody pitnej.

Zawór kontrolny: NORYL.

Butla: polietylen wzmocniony włóknem węglowym.

Zbiornik z solanką:
 polietylen.
Zasyp: żywica kationowa jonowymienna w cyklu sodowym.

Regeneracja:
 zużyte złoże jest automatycznie regenerowane przy użyciu solanki (NaCl)

Uwaga:
 materiał regenerujący (NaCl) nie jest dostarczany wraz ze zmiękczaczem

JUPITER ATL – ATM
ZMIĘKCZACZ Z REGULATOREM CZASOWYM
Zawory kontrolne:
– ATL 255: Autotrol 255/740 Logix – zegar cyfrowy
– ATL 268: Autotrol 268/740 Logix – zegar cyfrowy
– ATM: Autotrol Magnum – regulator czasowy (timer)
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

JUPITER AVL – AVM
ZMIĘKCZACZ Z GŁOWICĄ OBJĘTOŚCIOWĄ
Zawory kontrolne:
– AVL 255: Autotrol 255/760 Logix – cyfrowy objętościowy
– AVL 268: Autotrol 268/760 Logix – cyfrowy objętościowy
– AVM: Autotrol Magnum – objętościowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

JUPITER DUPLEX AV – AVM
ZMIĘKCZACZ Z 2 GŁOWICAMI OBJĘTOŚCIOWYMI *
Zawory kontrolne:
– AV 255: Autotrol 255/964 – objętościowy
– AV 278: Autotrol 278/964 – objętościowy
– AVM: Autotrol Magnum Twin – objętościowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV
* Uwaga – głowice pracują przemiennie

*Zastosowanie w domu

MOŻLIWE WARIANTY

AV urządzenia do zmiękczania wody z zaworem Autotrol z programatorem
objętościowym

FV zmiększcz objętościowy z głowicą Flech

FT zmiękczacz chronometryczny

UZUPEŁNIENIE ZŁOŻA:

żywica kationowa jonowymienna, opakowanie 25 kg

WYPOSAŻENIE:

wszystkie produkty dostarczane z:

Odżelaziacze Mars
usuwanie żelaza i manganu

PRZEZNACZENIE

Żelazo i mangan są usuwane z wody w procesie utleniania z wykorzystaniem różnych środków. Instalacja odżelaziacza jest zalecana w celu usunięcia rdzawego koloru wody, osadzania się żelaza i manganu w instalacji, uniknięcia korozji urządzeń, nieprzyjemnego smaku i innych nieprzyjemnych objawów.
Woda pitna nie powinna zawierać więcej niż 0,2 mg żelaza w 1 litrze wody, a zawartość manganu nie powinna przekraczać 0,05 mg/l.

W gospodarstwie domowym:
oczyszczenie wody z żelaza i manganu tak aby nadawała się do spożycia, usunięcie z wody żelaza i manganu w celu ochrony rur, kranów, kotłów, bojlerów, grzejników, wymienników ciepła, armatury, pralek i innych urządzeń i instalacji.

Przemysłowe:

wszystkie zastosowania, w których wymagane jest usunięcie z wody żelaza i manganu.

Uwaga:

konieczność stosowania prefiltracji w celu ochrony urządzenia. Zalecane jest też zastosowanie postfiltracji aby uniknąć przedostania się drobin złoża uzdatniającego wodę do instalacji hydraulicznej.

WARUNKI PRACY

Min. zawartość rozpuszczonego tlenu – 15% zawartości żelaza
Max.ciśnienie pracy – 6 BAR
Min. ciśnienie pracy – 2 BAR
Max. temperatura pracy – 50oC
pH – 6,5-8,5
Max. zawartość wolnego chloru – 0,5 mg/l
Max. zawartość organiczna – 4,5 ppm
Siarkowodór – brak (tylko Mars BRM-GS)

OPIS

Materiały nietoksyczne odpowiednie dla wody pitnej.
Zawór kontrolny: NORYL.
Butla: polietylen wzmocniony włóknem węglowym.
Zbiornik regeneracyjny średni (tylko Mars GS): polietylen.

MARS PRL
ODŻELAZIACZ Z PIROLUZYTEM

Wykorzystywany materiał: PIROLUZYT o wysokiej stabilności, średnim natlenianiu: wymaga mniejszego skupienia tlenu (poniżej 15%) niż inne środki utleniające, niewrażliwy na obecność siarkowodoru.
Regeneracja: nie wymaga środka regenerującego, głowica automatycznie płucze wstecznie środek utleniający.

MARS PRL ATL – ATM
odżelaziacz z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:
– ATL 263: Autotrol 263/740 Logix – zegar cyfrowy
– ATM: Autotrol Magnum – regulator czasowy (timer)
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

MARS PRL AVL – AVM
odżelaziacz z głowicą objętościową

Zawory kontrolne:
– AVL 263: Autotrol 263/760 Logix – cyfrowy objętościowy
– AVM: Autotrol Magnum – objętościowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

MARS BRM
ODŻELAZIACZ Z BIRMEM

Wykorzystywany materiał: BIRM o wysokiej stabilności, średnim utlenianiu: wymaga skupienia tlenu (powyżej 15%), wrażliwy na obecność siarkowodoru.
Regeneracja: nie wymaga środka regenerującego, głowica automatycznie płucze wstecznie środek utleniający.

MARS BRM ATL – ATM
odżelaziacz z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:
– ATL 263: Autotrol 263/740 Logix – zegar cyfrowy
– ATM: Autotrol Magnum – regulator czasowy (timer)
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

MARS BRM AVL – AVM
odżelaziacz z głowicą objętościową

Zawory kontrolne:
– AVL 263: Autotrol 263/760 Logix – cyfrowy objętościowy
– AVM: Autotrol Magnum – objętościowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

MARS GS
ODŻELAZIACZ Z GREEN-SAND

Wykorzystywany materiał: GREEN-SAND o wysokiej stabilności, średnim utlenianiu: wymaga skupienia tlenu powyżej 15%, niewrażliwy na obecność siarkowodoru.
Regeneracja: wymaga środka regenerującego w postaci nadmanganianu potasu, głowica automatycznie regeneruje środek utleniający.
Uwaga: środek regenerujący nie jest dostarczany wraz z urządzeniem

MARS MNG ATL

Zawory kontrolne:
– ATL 263: Autotrol 263/740 Logix – zegar cyfrowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

*Zastosowanie w domu

MOŻLIWE WARIANTY

odżelaziacz FT z głowicą Fleck z regulatorem czasowym (timer)
odżelaziacz FV z głowicą objętościową Fleck

UZUPEŁNIENIE ZŁOŻA:

BIRMR, opakowanie 28,3 l
Piroluzyt, opakowanie 12,5 l
GREEN-SAND, opakowanie 28,3 l

urządzenia do eliminacji chloru Venus
usuwanie chloru i chloropochodnych

PRZEZNACZENIE

Chlor, chlorki, chlorany i pochodne takie jak pestycydy i inne związki toksyczne mogące znaleźć się w wodzie pitnej są usuwane przy zastosowaniu złoża granulowanego węgla aktywnego (GAC). Węgiel aktywny dzięki swojej porowatej strukturze i poprzez to olbrzymiej powierzchni właściwej jest związkiem silnie adsorbującym i zapewniającym skuteczne usunięcie z wody złego smaku, zapachu i związków toksycznych.

W gospodarstwie domowym:
oczyszczenie wody z nieprzyjemnego smaku i zapachu wywołanego obecnością w wodzie chloru; usunięcie związków toksycznych.
Przemysłowe:
oczyszczanie wody technologicznej z chloru z zastosowaniem w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, wstępne oczyszczenie wody dla ochrony membran osmotycznych.
Uwaga:
konieczność stosowania prefiltracji w celu ochrony urządzenia. Zalecane jest też zastosowanie postfiltracji aby uniknąć przedostania się drobin złoża uzdatniającego wodę do instalacji hydraulicznej. Zalecane stosowanie łącznie z lampą UV.

WARUNKI PRACY

Max.ciśnienie pracy – 6 BAR
Min. ciśnienie pracy – 2 BAR
Max. temperatura pracy – 50oC
Max. zawartość wolnego chloru – 2 mg/l

OPIS

Materiały nietoksyczne odpowiednie dla wody pitnej.
Zawór kontrolny: NORYL.
Butla: polietylen wzmocniony włóknem węglowym.
Czynnik oczyszczający: granulowany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego
Regeneracja: nie wymaga środka regenerującego, głowica automatycznie płucze wstecznie węgiel aktywny.

VENUS ATL – ATM
urządzenie do usuwania chloru z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:
– ATL 263: Autotrol 263/740 Logix – zegar cyfrowy
– ATM: Autotrol Magnum – regulator czasowy (timer)
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

VENUS AVL – AVM
urządzenie do usuwania chloru z głowicą objętościową

Zawory kontrolne:
– AVL 263: Autotrol 263/760 Logix – cyfrowy objętościowy
– AVM: Autotrol Magnum – objętościowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

MOŻLIWE WARIANTY

urządzenie do usuwania chloru FT z głowicą Fleck z regulatorem czasowym (timer)
urządzenie do usuwania chloru FV z głowicą objętościową Fleck

Uzupełnianie/ponowne napełnianie urządzenia:

Granulowany węgiel aktywny, opakowanie 25 kg

filtry kwarcytowe Sand
usuwanie zanieczyszczeń

PRZEZNACZENIE

Zanieczyszczenia są usuwane z wody kiedy ta przepływa przez złoża kwarcytowego piasku o różnej grubości. Instalacja filtrów Sand jest zalecana w przypadkach znacznej mętności wody (piasek, wapień, koloidy, iły), mającej wpływ na jakość i smak wody oraz skutkującej osadem i kamieniem kotłowym w rurach, kranach, bojlerach, armaturze i innych urządzeniach i instalacjach domowych i przemysłowych.

W gospodarstwie domowym:
usuwanie zanieczyszczeń
Przemysłowe:
usuwanie zanieczyszczeń

WARUNKI PRACY

Max.ciśnienie pracy – 6 BAR
Min. ciśnienie pracy – 2 BAR
Max. temperatura pracy – 50oC

OPIS

Materiały nietoksyczne odpowiednie dla wody pitnej.
Zawór kontrolny: NORYL.
Butla: polietylen wzmocniony włóknem węglowym.
Czynnik oczyszczający: piasek kwarcytowy
Regeneracja: nie wymaga środka regenerującego, głowica automatycznie płucze wstecznie piasek kwarcytowy.

SAND ATL – ATM
filtry z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:
– ATL 263: Autotrol 263/740 Logix – zegar cyfrowy
– ATM: Autotrol Magnum – regulator czasowy (timer)
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

SAND AVL – AVM
filtry z głowicą objętościową

Zawory kontrolne:
– AVL 263: Autotrol 263/760 Logix – cyfrowy objętościowy
– AVM: Autotrol Magnum – objętościowy
Napięcie elektryczne: 12 V
Moc: 3 W
Certyfikat CE – TUV

MOŻLIWE WARIANTY

filtry FT z głowicą Fleck z regulatorem czasowym (timer)
filtry FV z głowicą objętościową Fleck

Uzupełnianie/ponowne napełnianie urządzenia:

Kwarcyt, opakowanie 25 kg

urządzenia bakteriobójcze UV
urządzenia sterylizujące wodę promieniami ultrafioletowymi

PRZEZNACZENIE

Zniszczenie mikroorganizmów.

W gospodarstwie domowym:
sterylizacja wody dla celów spożywczych (pitnych).
Techniczne:
sterylizacja wody dla potrzeb przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego. Sterylizacja urządzeń zootechnicznych (dojarki mechanczne, koryta, poidła dla zwierząt).
Uwaga:
konieczność stosowania wstępnej filtracji mechanicznej (minimum 5 mcr) w celu zapewnienia efektywności działania sterylizatora UV.

WARUNKI PRACY

Max.ciśnienie pracy – 9 BAR
Min. ciśnienie pracy – 2 BAR
Max. temperatura pracy – 35oC
Wygląd wody – przezroczysta
Max. mętność – 0,5 JU (Jackson Units)
Max. zawartość żelaza – 0,3 mg/l
Max. zawartość manganu – 0,05 mg/l
Max. zasolenie – 500 mg/l

OPIS

Materiały nietoksyczne odpowiednie dla wody pitnej.
Obudowa: stal nierdzewna inox AISI 304, błyszcząca.
Moc promieniowania UV: 30000 mWsec/cm2
Napięcie elektryczne: 220 V – 50 Hz.

SCHEMAT INSTALACJI