Obudowy do filtrów

Nota o Ochronie Prywatności.

Arka sp. z o.o. szanuje Twoje prawo do prywatności w świecie on-line, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych i komunikujesz się z nami elektronicznie. Sięgamy po wszelkie niezbędne środki, aby dane osobowe, które nam przekazujesz, były bezpieczne. Informujemy, że administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Arka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 5 i,
02-495 Warszawa.
 1. W jaki sposób Arka sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
  Arka sp. z o.o. podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Arki. Wszyscy pracownicy Arka sp. z o.o. mający dostęp do Twoich danych osobowych są zobowiązani do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Ponadto z firmami zewnętrznymi mającymi dostęp do Twoich danych osobowych zawarto porozumienia gwarantujące bezpieczeństwo Twoich danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Arka sp. z o.o. utrzymuje bezpieczne środowisko informatyczne i posiada stosowne środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi (np. ze strony hakerów).
 2. Komu Arka sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe i dlaczego?

  Arka sp. z o.o. nie będzie nigdy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej zewnętrznej organizacji biznesowej, która zamierzałaby wykorzystywać je w celach marketingowych (własnych lub innych podmiotów). Arka sp. z o.o. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach wymienionych poniżej:

  • Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (takim jak dostawcy usług internetowych), którzy pomagają nam w administrowaniu serwisem WWW. Podmioty zewnętrzne, o których mowa powyżej, muszą zawsze utrzymywać co najmniej ten sam poziom zabezpieczeń danych osobowych co Arka sp. z o.o. . Ponadto, jeżeli jest to wymagane, są one zobowiązane umową do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych oraz przetwarzania ich wyłącznie według dokładnych instrukcji Arka sp. z o.o. .
  • Możemy także przekazywać Twoje dane osobowe instytucjom rządowym oraz organom ścigania, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów.
 3. Jak możesz przeglądać, sprawdzać, zmieniać lub usuwać dane osobowe przesłane do nas?
  Masz prawo zażądać, aby firma Arka sp. z o.o. udostępniła Ci wszelkie przechowywane przez siebie informacje na Twój temat. Możesz także żądać usunięcia, korekty lub sprawdzenia swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: biuro@doskonalawoda.pllub dzwoniąc na nasza infolinię.
 4. COOKIES („Technologia Śledzenia”) – Jak i dlaczego Arka sp. z o.o. ich używa?
  Arka sp. z o.o. wykorzystuje technologię śledzenia (tzw. Cookies), aby gromadzić takie informacje osobiste jak: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strona polecająca, ścieżka przez serwis, domena dostawcy usług internetowych itp. w celu poznania, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z niniejszego serwisu. Cookies pomagają nam dostosować tę stronę do Twoich osobistych potrzeb. Arka sp. z o.o. przechowuje wszelkie informacje zgromadzone poprzez Cookies w formacie niepozwalającym na osobistą identyfikację. Informacje zgromadzone za pośrednictwem Cookies będą udostępniane wyłącznie w ramach Arka sp. z o.o. o. lub wyznaczonym podmiotom zewnętrznym. Nie będą one wykorzystywane do przesyłania niepożądanych wiadomości. Cookies zlokalizowane na twoim komputerze nie zawierają Twojego imienia, ale adres IP. Wraz z zakończeniem sesji użytkownika wszelkie informacje zawarte w Cookies przestają być dostępne dla Arka sp. z o.o. . Proszę upewnić się, że ustawienia Twojego komputera odzwierciedlają, czy chcesz akceptować Cookies, czy nie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię przed akceptacją Cookies, lub po prostu aby odrzucała je, jednakże możesz wówczas nie mieć dostępu do niektórych opcji niniejszego serwisu. Stosowne informacje znajdziesz w zakładce „Pomoc” w swojej przeglądarce. Nie musisz mieć włączonych Cookies, aby korzystać lub przemieszczać się po wielu częściach niniejszej witryny oraz innych serwisów Arka sp. z o.o. . Pamiętaj, że korzystanie z różnych komputerów w różnych miejscach pociąga za sobą konieczność dostosowania każdej przeglądarki do swoich preferencji w zakresie Cookies.
 5. E-Marketing – Czym jest SPAMMING i jaki jest stosunek Arka sp. z o.o. do e-maili SPAMOWYCH?
  Spamming polega na wysyłaniu do Ciebie niechcianych e-maili zawierających reklamy lub inne materiały marketingowe bez Twojej zgody. Arka sp. z o.o. NIE wysyła e-maili spamowych. Arka sp. z o.o. sama korzysta z narzędzi antyspamowych, aby ochronić swoich pracowników przed SPAMEM. Arka sp. z o.o. nie będzie wykorzystywać twojego adresu e-mail do bezpośrednich celów marketingowych, chyba że udzielisz nam WYRAŹNEJ zgody. Jest to nazywane zgodą „OPT-IN”. Ponadto, Arka sp. z o.o. nie przekazuje Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym, które wykorzystywałyby je w celu wysyłania e-maili spamowych. Strony internetowe Arka sp. z o.o. dają możliwość przekazywania Ci informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail. Jeżeli z jakiegoś powodu uważasz, że otrzymałeś e-maila spamowego od Arka sp. z o.o. , proszę poinformuj nas o tym natychmiast, korzystając z wyznaczonego adresu.
 6. Czy Arka łączy się z serwisami zewnętrznymi i co dzieje się z moimi danymi osobowymi w przypadku takiego połączenia?
  GetFresh może łączyć się z innymi serwisami, aby dać Ci możliwość przeglądania ciekawych wiadomości powiązanych z Arka. Serwisy zewnętrzne znajdują się poza naszą kontrolą i nie podlegają niniejszej Nocie o Ochronie Prywatności. Jeżeli użyjesz podanych łączy w celu odwiedzenia innych serwisów, ich operatorzy mogą gromadzić Twoje dane osobowe. Przed udostępnieniem serwisom zewnętrznym jakichkolwiek danych osobowych, upewnij się, że jesteś usatysfakcjonowany ich polityką w zakresie poufności. Firma GetFresh dokłada wszelkich starań, aby wszystkie serwisy zewnętrzne, do których łącza znajdują się na jej stronach, stosowały odpowiednie środki ochrony Twoich danych osobowych, jednakże nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za działania, polityki prywatności oraz poziomy zapewniania poufności, podejmowane bądź stosowane przez serwisy zewnętrzne.
 7. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi w momencie, gdy przesyłam komuś stronę Arka sp. z o.o. e-mailem?
  Niektóre z naszych serwisów mogą oferować możliwość przesyłania e-mailem adresu naszej strony innej osobie. Abyś mógł korzystać z tej funkcji, możemy potrzebować Twojego adresu email i/lub adresu e-mail osoby, której przesyłasz daną stronę. Uzyskane w ten sposób adresy email są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia Twojej prośby. Adresy te nie są przechowywane, lecz natychmiast usuwane po wypełnieniu Twojej prośby.
 8. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi, gdy biorę udział w ankiecie on-line na stronach Arka sp. z o.o. ?
  W pewnych odstępach czasu możemy prosić osoby odwiedzające nasze strony internetowe o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ogólnie, ankiety będą odnosić się do zawartości naszej witryny, naszych produktów lub kategorii produktów. Dane osobowe zgromadzone w ramach badań opinii oraz ankiet są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego Arka sp. z o.o. , przy czym informacje o charakterze zbiorczym (niepozwalające na identyfikację kogokolwiek) mogą być przekazywane innym podmiotom.
 9. Czy Arka sp. z o.o. może zmienić warunki niniejszej Noty o Ochronie Prywatności?

  Arka sp. z o.o. może okazjonalnie wprowadzać zmiany i poprawki do niniejszej Noty o Ochronie Prywatności. Proszę regularnie śledzić niniejszą Notę o Ochronie Prywatności, aby sprawdzać wszelkie zmiany oraz ich ewentualne konsekwencje dla siebie.

  Warszawa, wrzesień 2021